TERAPIA PAR

Couple Looking Down

Terapia par skierowana jest do osób, które potrzebują pomocy w odbudowaniu lub zbudowaniu trwałej, bezpiecznej i satysfakcjonującej więzi z partnerem, lepszym zrozumieniu relacji oraz podniesieniu jej jakości.  Spotkania mają na celu pomóc parze zrozumieć i usunąć przyczyny trudności w związku oraz nauczyć partnerów jak funkcjonować w relacji w sposób zdrowy i korzystny dla obojga 

 

Trudności w związku najczęściej mają wiele przyczyn, które narastają wskutek nieodpowiedniej komunikacji. Dlatego w praktyce sesje terapeutyczne  skupiają się w dużej mierze na jej poprawie.  W trakcie pracy terapeutycznej partnerzy stopniowo uświadamiają sobie wzajemne oczekiwania oraz uczą się wyrażać własne potrzeby i emocje w sposób otwarty oraz zrozumiały dla drugiej strony.  Wymaga to niejednokrotnie wnoszenia tego, co dotąd w relacji było pomijane oraz otworzeniu się na odczucia i potrzeby dotąd niewyrażone. 

 Ponieważ terapia oferuje partnerom możliwość dialogu na neutralnym gruncie, przy wsparciu obiektywnego i bezstronnego specjalisty, sesje terapeutyczne  stają się często pierwszym doświadczeniem, w którym partnerzy zdobywają się na odwagę, aby poruszyć tematy drażliwe. Osoby bliskie uczą się także wyrażać własne emocje, pragnienia i obawy w sposób inny niż dotychczas, bez agresji oraz raniących osądów.   

Terapia par polecana jest szczególnie w sytuacjach, gdy: 

 • związek przeżywa kryzys, partnerzy myślą o rozstaniu 

 • partnerzy mają trudności w porozumieniu się, mają częste konflikty, kłótnie 

 • para ma poczucie wypalenia emocjonalnego w relacji, narastają wątpliwości, co do wspólnej przyszłości 

 • w związku miały miejsce znaczące zmiany (narodziny dziecka, utrata pracy, śmierć bliskiej osoby) 

 • doszło do zdrady i partnerzy chcą pracować nad odbudowaniem więzi 

 • para doświadcza problemów w sferze seksualnej 

 

Terapia par nie jest wskazana, gdy:  

 • w związku pojawia się przemoc 

 • jeden z partnerów zmaga się z problemem uzależnienia 

 • jeden z partnerów ma zdiagnozowaną chorobę psychiczną 

 • jedna z osób w związku zdradza i nie chce zrezygnować z żadnej z relacji 

 • gdy jeden z partnerów podjął decyzję o rozstaniu  

 

W takich przypadkach terapeuta zaproponuje inne, bardziej adekwatne formy pomocy. 

Decyzja o podjęciu pracy terapeutycznej poprzedzona jest serią konsultacji (ok. 4 cotygodniowe spotkania), których zasady – w zależności od problematyki - ustalane są indywidualnie.  W trakcie trwania konsultacji, terapeuta przynajmniej raz spotka się z każdą ze stron indywidualnie. W niektórych przypadkach, wskazany będzie udział w spotkaniach drugiego terapeuty.  

 

W trakcie konsultacji może także okazać się, iż jeden lub oboje partnerzy potrzebują najpierw terapii indywidualnej, zanim przystąpią do pracy nad relacją z drugą połówką. 

.

Umówienie wizyty przez internet jest szybkie, łatwe i bezpieczne